Amb “Pilares”, un altre terme propi de l'arquitectura, Juan Niubó inaugura una nova sèrie on ens parla aquí també del suport de càrregues, ja no edilicies sinó pròpies de la vida humana. És aquí on l'artista expressa l'existència de 4 plans essencials que constitueixen el seu fer i que apel·len cada espectador a la seva humanitat. Tota la  Col·lecció gira al voltant de 4 eixos que remeten alhora als quatre elements Aire-Terra-Foc-Aigua i als colors amb què ells s'identifiquen

Carl Gustav Jung afirmava que els elements Aire-Terra-Foc-Aigua són arquetips: estructures de l'inconscient col·lectiu i, per tant, universals. Aquests arquetips són els referents inconscients que modulen tant la producció d'imatges simbòliques com el comportament humà i amb el seu pla interior Sensació-Intuïció-Pensament-Sentiment  Tots dos,  allò físic i allò psíquic, allò extern i allò intern es troben profundament vinculats.

Aquests elements constitueixen els pilars que no només sustenten la vida de l'artista sinó de tota persona. És així que Juan Niubó ens connecta amb les arrels primals d'aquests elements per trobar-hi la transcendència.

 

PILARS CROMÀTICS / TERRA-PENSAMENT

€ 1.043,00Price
Tax inclòs
  • Tecnica mixta sobre estructura de fusta

    1 peça  de 140  x 17  x 4,5 cm.

    Juliol 2020